Ako Big Data spôsobujú revolúciu marketingu a predaja

Vedeli ste, že 30% z tisícov cenových rozhodnutí, ktoré spoločnosti každým rokom urobia, nedokáže poskytnúť tú najlepšiu cenu? A viete, že pochopenie interakcií zákazníkov naprieč kanálmi je pre obchodníkov momentálnym problémom č. 1? Obchodníci sa snažia vytvoriť personalizované programy, aby spoznali zákazníka a jeho reakcie v reálnom čase.

BEX-frontpage

Existujú stovky oblastí, v ktorých Big Data prinášajú revolúciu v marketingu a predaji. Pozrime sa na niekoľko z nich:

1. Leperenciácia cenových stratégií a optimalizácia cien na úrovni zákazníkov a produktov sa s využitím Big Data stáva oveľa dosiahnuteľnejším cieľom.

2. Lepšie odozva zákazníkov a lepšie znalosti o zákazníkoch s využitím Big Data. Štúdia spoločnosti Forrester zistila, že 44% obchodníkov so značkami B2C využíva Big Data a analýzy, ktoré zlepšujú schopnosť reagovať až o 36% a tak získajú nástroj, ktorým si zlepšia plánovanie stratégií založených na ich vzťahu k zákazníkovi.

3. Analýzy zákazníkov, prevádzková analýza, zníženie počtu podvodov a zlepšenie dodržiavania predpisov, inovácie produktov a služieb a optimalizácia podnikových dátových skladov využívajú veľké množstvo dát. Analýza zákazníkov ovláda využitie dát v predajných a marketingových oddeleniach, podporuje kľúčové stratégie, ktoré zlepšujú získavanie zákazníkov, zlepšuje riadenie dodávateľského reťazca, zvyšuje tržby na zákazníka a zlepšuje existujúce produkty.

4. Možnost zapojit “inteligenci” do kontextuálního marketingu je podporována zejména Big Data a přidruženými technologiemi.

5. Schopnosť obchodníkov vidieť ďalej ako k uskutočneniu kampane a schopnosť zamerať sa na zlepšenie vzťahov so zákazníkmi za pomoci Big Data. (Získanie lojality zákazníkov a zlepšenie vzťahov so zákazníkmi).

6. Pre marketingové stratégie riaditeľov marketingových operácií (CMO) budú Big Data a analýzy z dlhodobého hľadiska nevyhnutn

BehaviorExchange bude používať Big Data a vytváranie osobných profilov na identifikáciu každého online návštevníka a prispôsobí obsah webových stránok v reálnom čase na základe profilu používateľov. Týmto zmeníme spôsob, akým on-line spoločnosti pracujú a ako komunikujú s ich internetovými zákazníkmi.

Vďaka tomu, že spoločnostiam pomáhame lepšie porozumieť svojim zákazníkom, získavajú zákazníci presne to, čo chcú a potrebujú.

Sledujte, ako funguje a ako sa vyvíja projekt Behavior Exchange v skupine Telegram BehaviorExchange a na webových stránkach .